2. YLEISET MÄÄRÄYKSET 2.1. Tämä tietosuojakäytäntö on Sivuston hallinnon virallinen malli ja määrittelee menettelyt yksityishenkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevien tietojen käsittelemiseksi ja suojaamiseksi käyttämällä sivuston palauttilomaketta. 2.2. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on varmistaa käyttäjän tietoja, mukaan lukien, asianmukainen suojaus hänen henkilötietojaan luvattoman pääsyn ja paljastumisen vuoksi. 2.3. Käyttäjätietojen keräämiseen, tallentamiseen, jakeluun ja suojaamiseen liittyviä suhteita säätelee tämä tietosuojakäytäntö ja Venäjän federaation voimassa oleva lainsäädäntö. 2.4. Tietosuojakäytännön nykyinen versio on sivustohallinnon kehittämä julkinen asiakirja, joka on kaikkien Internet-käyttäjien käytettävissä napsauttamalla "Tietosuojakäytäntö" -hypertekstilinkkiä. 2.5. Sivuston hallinnolla on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. 2.6. Tehdessään muutoksia tietosuojakäytäntöön sivuston hallinto ilmoittaa käyttäjälle tästä lähettämällä uuden version tietosuojakäytännöstä sivustolle www.ukazhenite sivuston verkkotunnuksella. 2.7. Lähettäessäsi tietosuojakäytännön uutta versiota sivulle, edellinen versio tallennetaan sivuston hallinnon dokumentaatio-arkistoon. 2.8. Palautelomaketta käyttämällä käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot. 2.9. Sivuston hallinto ei tarkista vastaanotettujen (kerättyjen) tietojen oikeellisuutta käyttäjästä. 3. KÄYTTÄJIEN HENKILÖTIETOJEN KERÄMISEN JA KÄSITTELYN EHDOT JA TAVOITTEET 3.1. Sivuston ylläpitäjä välittää käyttäjän suostumuksella käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja, kuten: nimen, sukunimen, isänimen, sähköpostin, puhelimen, skypen jne. 3.2. Sivustohallinnon käyttäjän siirtämä henkilökohtainen tieto palautelomakkeen avulla tarkoittaa käyttäjän suostumusta hänen henkilötietojensa siirtoon. 3.3. Sivuston hallinto käsittelee käyttäjän tiedot, mukaan lukien hänen henkilökohtaiset tietonsa, kuten nimi, sukunimi, etunimi, sähköposti, puhelin, skype jne., sekä käyttäjän pyynnöstä toimittamat lisätiedot käyttäjästä: organisaatio, kaupunki, asema jne. velvollisuuksien täyttämiseksi Sivuston käyttäjä. 3.4. Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin periaatteisiin: a) henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten ja menetelmien laillisuus ja vilpittömässä mielessä; b) henkilötietojen käsittelyä koskevien tavoitteiden noudattaminen aiemmin määriteltyjen ja ilmoitettujen tavoitteiden mukaisesti henkilötietojen keräämisen aikana; c) käsiteltävien henkilötietojen määrän ja luonteen mukaisuus henkilötietojen käsittelymenetelmien ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa; d) yhteensopimattomiin tarkoituksiin luotujen henkilötietoja sisältävien tietokantojen yhdistämisen tutkimatta jättäminen 3.5. Sivuston hallinto käsittelee käyttäjän henkilötiedot hänen suostumuksellaan tarjotakseen palveluita / myydäkseen Sivustoilla tarjolla olevia tavaroita. 4. HENKILÖTIETOJEN VARASTOINTI JA KÄYTTÖ Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan yksinomaan sähköiselle viestimelle ja niitä käytetään tiukasti tämän tietosuojakäytännön kohdassa 3 määriteltyyn tarkoitukseen. 5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO 5.1. Käyttäjän henkilötietoja ei siirretä millekään kolmannelle osapuolelle, lukuun ottamatta tapauksia, joista tässä yksityisyydensuojakäytännössä nimenomaisesti määrätään, jotka on ilmoitettu suostumuksessa uutiskirjeen kanssa. 5.2. Käyttäjän henkilötietojen toimittaminen valtion elinten, paikallisviranomaisten pyynnöstä tapahtuu Venäjän federaation lainsäädännössä määrätyllä tavalla. 6. HENKILÖTIETOJEN VARASTOINTI JA TURVAAMINEN 6.1. Käyttäjän henkilökohtaisia ​​tietoja tallennetaan sivuston sähköiselle tallennusvälineelle toistaiseksi. 6.2. Käyttäjän henkilötiedot tuhotaan käyttäjän pyynnöstä hänen vetoomuksensa perusteella tai sivuston ylläpitäjän aloitteesta ilmoittamatta syitä poistamalla sivuston hallinnon käyttäjän lähettämät tiedot. 7. KÄYTTÄJIEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Käyttäjillä on oikeus saada pyynnön perusteella sivustohallinnolta tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä. 8. KÄYTTÄJÄTIETOJEN SUOJAUSTOIMENPITEET Sivuston ylläpitäjä ryhtyy teknisiin ja oikeudellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen käyttäjän henkilötietojen suojan luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta käytöltä, tuhoamiselta, muokkaamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, jakelulta sekä muilta laittomilta toimilta. 9. KÄYTTÄJIEN VALITTAMINEN 9.1. Käyttäjällä on oikeus lähettää pyyntönsä Sivustohallinnolle, mukaan lukien tämän henkilötietojen käytöstä / poistamisesta, josta säädetään tämän tietosuojakäytännön 3 kohdassa, kirjallisesti 1 kohdassa ilmoitettuun osoitteeseen. 9.2. Käyttäjän lähettämässä pyynnössä tulisi olla seuraavat tiedot: yksilölle: - päähenkilötodistuksen numero Sukupuoli